rjt

Newyddion

 • Dŵr yfed o ddŵr y môr

  Mae newid yn yr hinsawdd a datblygiad cyflym diwydiant ac amaethyddiaeth fyd-eang wedi gwneud y broblem o ddiffyg dŵr croyw yn fwyfwy difrifol, ac mae'r cyflenwad dŵr ffres yn dod yn fwyfwy tyndra, fel bod rhai dinasoedd arfordirol hefyd yn ddifrifol brin o ddŵr. Mae'r argyfwng dŵr yn peri ...
  Darllen mwy
 • Peiriant cynhyrchu Hypochlorite Sodiwm ar gyfer atal COVID-19

  Dangosodd y data diweddaraf a ryddhawyd gan Ganolfannau Rheoli ac Atal Clefydau yr Unol Daleithiau ar y 5ed fod 106,537 o achosion newydd wedi’u cadarnhau yn yr Unol Daleithiau ar y 4ydd, gan osod uchafbwynt newydd yn nifer yr achosion newydd mewn un diwrnod mewn gwlad ledled y byd. . Mae data'n dangos bod y nifer cyfartalog ...
  Darllen mwy
 • Atal Coronafeirws

  O'r data amser real diweddaraf gan Sefydliad Iechyd y Byd ar Dachwedd 5, 2020, mae 47 miliwn o achosion o niwmonia coronaidd newydd wedi'u diagnosio ledled y byd, gyda marwolaethau 1.2 miliwn. O Fai 7fed, mae pob dinas yn Tsieina wedi cael ei haddasu i risg isel a “sero” mewn ...
  Darllen mwy