rjt

Sefyllfa Epidemig Ryngwladol

O'r data amser real diweddaraf gan Sefydliad Iechyd y Byd ar Fawrth 19, 2021, ar hyn o bryd mae 25,038,502 o achosion wedi'u cadarnhau o niwmonia coronaidd newydd ledled y byd, gyda 2,698,373 o farwolaethau, a dros 1224.4 miliwn o achosion wedi'u cadarnhau y tu allan i Tsieina.Mae holl ddinasoedd Tsieina wedi’u haddasu i ardaloedd risg isel a “sero” mewn ardaloedd risg uchel a chanolig.Mae hyn yn golygu bod Tsieina wedi cyflawni buddugoliaeth raddol wrth atal firws y goron newydd.Mae firws newydd y goron wedi'i reoli'n effeithiol yn Tsieina, ond mae'r ffurf gwrth-epidemig ryngwladol yn dal yn ddifrifol iawn., Dywedodd Cyfarwyddwr Cyffredinol WHO, Dr Tedros, mewn cynhadledd cyfryngau bod y pandemig yn tynnu sylw a yw'r systemau iechyd cenedlaethol a lleol yn gryf ac yn chwarae rhan bwysig yn sylfaen diogelwch iechyd byd-eang ac effaith sylw iechyd cyffredinol.


Amser post: Ebrill-07-2021